Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku. Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast i statuetek Heraklesa odbywa się podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.
INFORMACJE O KONKURSIE

REGULAMIN
FORMULARZ

Konkurs Dyrektor Roku Zakładu Oczyszczania Miasta od dwudziestu lat jest organizowany przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast we współpracy z miesięcznikiem „Przegląd Komunalny”. Główny cel przedsięwzięcia to nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie oraz wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. Każdego roku wskazywanych jest pięciu kandydatów do tego zaszczytnego tytułu. Tegorocznymi Złotymi Laurami i statuetkami Heraklesa uhonorowano Leszka Wołowca, prezesa Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach, Tomasza Olszowego, członka Zarządu ALBA Polska, Marka Bąbałę, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mielcu, a także Monikę Byśkiniewicz, prezes Zarządu EKO-BYŚ. Z kolei decyzją kapituły konkursu Dyrektorem Roku 2019 została Anna Rudnicka, prezes ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku. Anna Rudnicka karierę w branży zaczęła w 2008 r., a stanowisko prezesa Zarządu objęła w 2011 r. Od momentu rozpoczęcia sprawowania tej funkcji liczba jej osiągnięć sukcesywnie rosła. Warto wspomnieć m.in. o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku (II etap), obejmującej choćby kwatery deponowania odpadów balastowych z niezbędną infrastrukturą, a także instalację do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Do osiągnięć nagrodzonej należy zaliczyć także rozbudowę kompostowni w RIPOK-u Czarnówko. W czasie sprawowania funkcji prezesa przez Annę Rudnicką ZZO otrzymał liczne certyfikaty, nagrody oraz wyróżnienia, m.in. w Konkursie Puchar Recyklingu.

DYREKTOR ROKU 2019

ANNA RUDNICKA

ORGANIZATORZY:


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31 MAJA 2021 R.

Dyrektor Roku 2015

Dyrektor Roku 2017

Dyrektor Roku 2016

Krzysztof Kuźmiński

PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Jan Skalski

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Andrzej Kaczmarek

EKO-REGION, Bełchatów

Dyrektor Roku 2018

Dyrektor Roku 2014

Wiesław Pasierbek

ZGO Bielsko-Biała

Dyrektor Roku 2013

Piotr Rozwadowski

MPO, Toruń

Dyrektor Roku 2012

Marian Wojtkowski

ZUO, Elbląg

Jacek Połomka

ZZO Sp. z o.o. w Marszowie

Dyrektor Roku 2011

Dyrektor Roku 2010

Michał Turkiewicz

ZGiUK, Lubań

Dyrektor Roku 2009

Andrzej Wojdyła,

SANIKOM, Lubawka

Marek Wróblewski

ZUO, Gorzów Wlkp.)

Dyrektor Roku 2008

Piotr Przygoński,

Alba Wrocław

Dyrektor Roku 2007

Władysław Kącki

MZO, Pruszków

Dyrektor Roku 2006

Tadeusz Koper

PGK, Słupsk

Dyrektor Roku 2005

Henryk Kultys

MPO, Kraków

Dyrektor Roku 2004

Wojciech Janka

ZGKiM, Zielona Góra

Dyrektor Roku 2003

Tomasz Uciński

PGK, Koszalin

Dyrektor Roku 2001

Henryk Kultys

MPO Kraków

Dyrektor Roku 2000

Andrzej Malara

MPGK Katowice

Dyrektor Roku 2002

Henryk Klimaszewski

SITA Polska Warszawa

Dyrektor Roku 2019

Anna Rudnicka

ZZO "Czysta Błękitna Kraina",

Nowa Wieś Lęborska

LAUREACI MINIONYCH EDYCJI

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

Marta Siatka

tel. +48 660 762 427

e-mail: m.siatka@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807