Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku. Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast i statuetek Heraklesa odbywa się podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.
INFORMACJE O KONKURSIE

REGULAMIN
FORMULARZ

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 23 CZERWCA 2024 R.

ORGANIZATORZY:


Image

Elżbieta Wieczorek od 25 lat zajmuje stanowisko kierownicze, a od 20 lat pełni funkcję prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo pełni funkcję skarbnika Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta. Do jej szczególnych osiągnieć należy zaliczyć między innymi służbę mieszkańcom dla wspólnego dobra miasta, czyli realizację nadrzędnego celu Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pod jej rządami ZGK zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt, zyskało wykwalifikowaną kadrę i stało się wzorem profesjonalnego zarządzania oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie, co przełożyło się na zdobycie znaczącej pozycja firmy na rynku. Jednym z najlepszych dowodów na to jest uhonorowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielawie „Gazelą Biznesu”
w 2011 r. Pomysłami Elżbiety Wieczorek na kolejne lata jest dalszy rozwój firmy oraz realizacja planów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy zakładu. Nagroda "Dyrektor Roku" dla Elżbiety Wieczorek podkreśla, jak kluczowe jest posiadanie kompetentnych
i zaangażowanych liderów w dziedzinie, która ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i ochronę środowiska. Laureaci, dzięki swojemu profesjonalizmowi, pomysłowości i umiejętnościom, przyczyniają się do poprawy efektywności i innowacyjności w sektorze komunalnym, co jest istotne dla zrównoważonego rozwoju miast i społeczności.

DYREKTOR ROKU 2022

Elżbieta Wieczorek

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielawie

Złote Laury 2022

Elżbieta Wieczorek

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielawie

Witosław Gibasiewicz

Prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie

Roman Krosnowski

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego
i Handlowego COM-D

Marek Nowacki

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu

Jadwiga Szermach

Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej w Błażowej

Dyrektor Roku 2015

Dyrektor Roku 2017

Dyrektor Roku 2016

Krzysztof Kuźmiński

PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Jan Skalski

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Andrzej Kaczmarek

EKO-REGION, Bełchatów

Dyrektor Roku 2018

Dyrektor Roku 2014

Wiesław Pasierbek

ZGO Bielsko-Biała

Dyrektor Roku 2013

Piotr Rozwadowski

MPO, Toruń

Dyrektor Roku 2012

Marian Wojtkowski

ZUO, Elbląg

Jacek Połomka

ZZO Sp. z o.o. w Marszowie

Dyrektor Roku 2011

Dyrektor Roku 2010

Michał Turkiewicz

ZGiUK, Lubań

Dyrektor Roku 2009

Andrzej Wojdyła,

SANIKOM, Lubawka

Marek Wróblewski

ZUO, Gorzów Wlkp.)

Dyrektor Roku 2008

Piotr Przygoński,

Alba Wrocław

Dyrektor Roku 2007

Władysław Kącki

MZO, Pruszków

Dyrektor Roku 2006

Tadeusz Koper

PGK, Słupsk

Dyrektor Roku 2005

Henryk Kultys

MPO, Kraków

Dyrektor Roku 2004

Wojciech Janka

ZGKiM, Zielona Góra

Dyrektor Roku 2003

Tomasz Uciński

PGK, Koszalin

Dyrektor Roku 2001

Henryk Kultys

MPO Kraków

Dyrektor Roku 2000

Andrzej Malara

MPGK Katowice

Dyrektor Roku 2002

Henryk Klimaszewski

SITA Polska Warszawa

Dyrektor Roku 2019

Anna Rudnicka

ZZO "Czysta Błękitna Kraina",

Nowa Wieś Lęborska

LAUREACI MINIONYCH EDYCJI

Dyrektor Roku 2020

Mieczysław Kaczyński

Gospodarka Komunalna w Zambrowie

Dyrektor Roku 2021

Janusz Fic

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

Małgorzata Masłowska-Bandosz

dyrektor ds. edukacji ekologicznej

T. +48 784 001 823

e-mail: m.maslowska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807