Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku. Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast i statuetek Heraklesa odbywa się podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.
INFORMACJE O KONKURSIE

REGULAMIN
FORMULARZ

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 15 CZERWCA 2022 R.

ORGANIZATORZY:


Tegorocznym zdobywcą tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast został Mieczysław Kaczyński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Statuetkę Heraklesa odebrał podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON, która odbyła się 12 października 2021 r. Konkurs o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast jest wspólną inicjatywą Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta oraz „Przeglądu Komunalnego”. W jej ramach nagradzani są dyrektorzy bądź prezesi szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki komunalnej, wyróżniający się w swojej pracy, posiadający zdolności menedżerskie i wdrażający zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. Mieczysław Kaczyński zarządza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zambrowie od 1999 r. Z będącej w stanie likwidacji firmy stworzył prężnie działające przedsiębiorstwo, posiadające nowoczesną, regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych w Czerwonym Borze oraz dobrze prosperujący PSZOK. Jest doradcą ds. przewozu towarów niebezpiecznych ADR, posiada certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie oraz uprawnienia członka rad nadzorczych, a także świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Każdego roku laureat wybierany jest spośród pięciu kandydatow. Tegorocznymi Złotymi Laurami i statuetkami Heraklesa uhonorowano również Roberta Nielabę, prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławie, Walentego Pacewicza, prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Białymstoku, Leszka Rochowicza, prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. w Ostródzie, a także Hannę Zajączkowską, wieloletnią prezes Zarządu SUEZ Energia z Odpadów
Sp. z o.o. w Poznaniu.

DYREKTOR ROKU 2020

Mieczysław Kaczyński

Dyrektor Roku 2015

Dyrektor Roku 2017

Dyrektor Roku 2016

Krzysztof Kuźmiński

PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Jan Skalski

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Andrzej Kaczmarek

EKO-REGION, Bełchatów

Dyrektor Roku 2018

Dyrektor Roku 2014

Wiesław Pasierbek

ZGO Bielsko-Biała

Dyrektor Roku 2013

Piotr Rozwadowski

MPO, Toruń

Dyrektor Roku 2012

Marian Wojtkowski

ZUO, Elbląg

Jacek Połomka

ZZO Sp. z o.o. w Marszowie

Dyrektor Roku 2011

Dyrektor Roku 2010

Michał Turkiewicz

ZGiUK, Lubań

Dyrektor Roku 2009

Andrzej Wojdyła,

SANIKOM, Lubawka

Marek Wróblewski

ZUO, Gorzów Wlkp.)

Dyrektor Roku 2008

Piotr Przygoński,

Alba Wrocław

Dyrektor Roku 2007

Władysław Kącki

MZO, Pruszków

Dyrektor Roku 2006

Tadeusz Koper

PGK, Słupsk

Dyrektor Roku 2005

Henryk Kultys

MPO, Kraków

Dyrektor Roku 2004

Wojciech Janka

ZGKiM, Zielona Góra

Dyrektor Roku 2003

Tomasz Uciński

PGK, Koszalin

Dyrektor Roku 2001

Henryk Kultys

MPO Kraków

Dyrektor Roku 2000

Andrzej Malara

MPGK Katowice

Dyrektor Roku 2002

Henryk Klimaszewski

SITA Polska Warszawa

Dyrektor Roku 2019

Anna Rudnicka

ZZO "Czysta Błękitna Kraina",

Nowa Wieś Lęborska

LAUREACI MINIONYCH EDYCJI

Dyrektor Roku 2020

Mieczysław Kaczyński

Gospodarka Komunalna w Zambrowie

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

Małgorzata Masłowska-Bandosz

dyrektor ds. edukacji ekologicznej

T. +48 784 001 823

e-mail: m.maslowska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807